KİLİS VALİLİĞİ (İl Özel İdaresi) TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
Kilis Merkez İlçe Şehitsakıp Mah. 385 Ada 1 parselde kayıtlı 465,66 metre kara 2 Zemin,1 Giriş ve 4 kattan ibaret olan 1 (Bir) adet taşınmaz satışı
 

 
Konu: BANKA PROMOSYONU
Yayımlanma Tairihi :  02/10/2017
İHALE ŞARTNAMESİ İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ 
Konu: Kilis İli Elbeyli ilçesi ALAHAN KÖYÜ 133 ada 6 nolu parselde ilgilisince yapılması planlanan akaryakıt ve Lpg istasyonu için yaptırılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ilanı
 
Yayımlanma Tarihi : 05/09/2018
 
İLGİLİ DÖKÜMANLAR İÇİN TIKLAYINIZ:  
 

 
Konu : İdaremiz araç parkında bulunan 6 adet aracın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesine göre pazarlık usulü (açık arttırma) ile satış işi;
Yayımlanma Tarihi :21/08/2017

 
Konu : Kilis Merkez İlçe ve Bağlı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Kilis Merkez ve Diğer İlçelerine Bağlı Köy yollarına Sıcak karışım asfalt Kaplama Yapılması İşi 
Yayımlanma Tarihi :14/06/2017
 
 

 
 
Konu: Kilis Merkez İlçe ve Bağlı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Asfaltlık Mıcır ve Temel Malzemesi Alım İşi 
Yayımlanma Tarihi :14/06/2017

 
Konu : Mülkiyeti Kilis İl Özel İdaresine ait Otel 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun  45 maddesi açık teklif  usulü ile  kiraya verilecektir.
Yayımlanma Tarihi : 07/05/2017 
 
 

 
Konu : Polateli Mağaracık 1 (bir) Derslikli Okul Yapım İşi
Yayımlanma Tarihi : 29/05/2017
 

Konu: Polateli Yeniyapan 1 (bir) Derslikli Okul Yapım İşi   
Yayımlanma Tarihi : 29/05/2107
 

Konu : Polateli Yılanca-Karapınar Köyü 2 (iki) Derslikli Okul Yapım İşi  
Yayımlanma Tarihi : 29/05/2107
 

Konu : Polateli Ömeroğlu   Köyü 1 (bir) Derslikli Okul Yapım İşi
Yayımlanma Tarihi :29/05/2107
 

 

KONU : Kilis Merkez Aralık Derneği İlkokulu 18 Derslik Yapım işi
 
Yayımlanma Tarihi : 08/03/2017
 
 

 
Konu : Kilis Vilayeti İl Encümeninin 10.11.2016 tarih ve 64 sayılı kararı gereğince Kilis İl Özel İdaresi sahasında atıl vaziyette ve ekonomik ömrünü tamamlamış bulanan malzemelerin 0,38 TL / kilogram üzerinden  2886 sayılı DİK'nun 51/a maddesi gereğince pazarlık usulü ile satışı yapılacaktır.  
 
Yayımlanma Tarihi : 17/11/2016
 
 

 
 
 
 
Konu : Boru Ve Fitings Malzeme Alım İşi
Yayımlanma Tarihi : 17/08/2016 Saat : 16:51
 
 

 
Konu : Kilis İli Merkez Muhtelif Köy İçmesuyu Yapım İşi
Yayımlanma Tarihi : 10/06/2016  saat :10:19
 
 

Konu : Kilis İli Merkez Muhtelif Köy Depo Bakım ve Onarım İşi
Yayımlanma Tarihi : 10/06/2016  saat : 10:20
 

 
ÖNEMLİ UYARI :
UYARI İLAN ZAMANI  03/06/2016 SAAT 11:00
 
03/06/2016Cuma günü saat 10:00'da yapılacak olan 2016 Yılı Köydes Kapsamında Yapılacak Yollarda Kullanılmak Üzere Temel Malzemesi ve Asfaltlık Mıcır  Alım İşi Ytereli rekabet koşullarının oluşmamasından dolayı İPTAL EDİLMİŞTİR.
 
Konu :  2016 Yılı Köydes Kapsamında Yapılacak Yollarda Kullanılmak Üzere Temel Malzemesi ve Asfaltlık Mıcır  Alım İşi

Yayınlanma Tarihi : 26/05/2016 Saat : 15 :00
 

 
Konu : İnanlı – Kocabeyli ve Karaçavuş Köyleri Menfez Yapım İşi 

Yayınlanma Tarihi : 24/05/2016 Saat : 15 :04

İHALE İLANI İÇİN TIKLAYINIZ...
 

Konu : Karamelik Köyü İşçmesuyu Tesisi Yapım İşi

Yayınlanma Tarihi : 24/05/2016 Saat : 15 :00

İHALE İLANI İÇİN TIKLAYINIZ...
 
 
Konu : Asfaltlık Mıcır ve Temel Malzemesi Alım İşi

Yayınlanma Tarihi : 29/04/2016 Saat : 09 :00

İHALE İLANI İÇİN TIKLAYINIZ...
 
Konu : 800 Lt'lik Çöp Konteynerı Alım İşi
 
Yayınlanma Tarihi : 22/03/2016  Saat : 13:00
 
 
 
 


Konu : İdaremiz araç parkında bulunan 1 (bir) adet traktörün 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesine pazarlık usulü (açık arttırma) ile satış işi;

Yayınlanma Tarihi : 12/10/2015 Saat : 10 :00

TRAKTÖR RESİMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...İHALE İLANI DÖKÜMANI İÇİN TIKLAYINIZ


 

 

 

KANALİZASYON VE İÇMESUYU İÇİN MALZEME ALIM İŞİ ;


Yayımlanma Tarihi : 15/09/2015 Saat : 10:00

İHALE DÖKÜMANI SAYFA - 1

İHALE DÖKÜMANI SAYFA - 2
İHALE İLANLARI

1-PASA MALZEMESİ İHALE İLANI İNDİR
2-PASA MALZEMESİ 2 İHALE İLANI İNDİR

Yayımlanma Tarihi : 02/06/2015 SALI Saat : 13:00


İHALE İLANLARI

1-KİLİS İLİ ELBEYLİ İLÇESİ MUHTELİF KÖYLERE PARKE TAŞI YAPIM İŞİ İNDİR
2-KİLİS İLİ MUSABEYLİ İLÇESİ MUHTELİF KÖYLERE PARKE TAŞI YAPIM İŞİ İNDİR
3-KİLİS İLİ MERKEZ İLÇESİ MUHTELİF KÖYLERE PARKE TAŞI YAPIM İŞİ İNDİR

Yayımlanma Tarihi : 17/04/2015 CUMA Saat : 14:08


 

İHALE İLANLARI

1-BÜZ BORU VE BACA ÜRETİMİ HİZMET ALIM İŞİ / İLANI İNDİR
2-KİLİS İLİ ELBEYLİ İLÇESİ MUHTELİF KÖYLERE PARKE TAŞI YAPIM İŞİ / İLANI İNDİR
3-KİLİS İLİ MERKEZ İLÇESİ MUHTELİF KÖYLERE PARKE TAŞI YAPIM İŞİ / İLANI İNDİR
4-KİLİS İLİ MUSABEYLİ İLÇESİ MUHTELİF KÖYLERE PARKE TAŞI YAPIM İŞİ / İLANI İNDİR
5-KİLİS İLİ POLATELİ İLÇESİ MUHTELİF KÖYLERE PARKE TAŞI YAPIM İŞİ /İLANI İNDİR

Yayımlanma Tarihi : 27/03/2015 Saat : 13:00
 
Konu :ÇEŞİTLİ EBATLARDA BORU VE EK PARÇALARI ALIMI İŞİ
Yayımlanma Tarihi :19/01/2015 / Saat : 16 :00


LÜTFEN TIKLAYINIZ

 
Konu : Kilis Merkez İlçe ve Bağlı Köylere Hizmet Götürme Birliği, Başkanlığı tarafından ihalesi yapılacak olan Döşeme Demirbaş Malzemesi Alım işi

LÜTFEN TIKLAYINIZ

Yayımlanma Tarihi : 20/10/2014 / Saat : 09:00


Konu : Kilis İli Merkez İlçeye Bağlı Alatepe, Uzunlu, Ömercik, Köy yolu kavşağı arası Temel Malzemesi Alım İşi

LÜTFEN TIKLAYINIZ

Yayımlanma Tarihi : 17/10/2014 / Saat :09:00

 
Konu : Ardahan İl Özel İdaresi Otel Kiralama işi

İHALE İLANI İÇİN TIKLAYINIZ

Yayımlanma Tarihi : 16/10/2014 / Saat :09:00

Konu :Kilis Merkez ve Diğer İlçelerine Bağlı Köy yollarına Sathi Kaplama Yapılması hizmet alım İşi

İHALE İLANI İNDİR

Yayımlanma Tarihi : 22/08/2014 / Saat :09:00

Konu :Kilis Polateli Yeniyapan ve Musabeyli Yedigöz köyleri kanalizasyon yapım işi

İHALE İLANI İNDİR

Yayınlanma Tarihi : 18/08/2014 / Saat :10:00

 
Konu :Haşere ve Sinek İlacı Alım İşi

İHALE İLANI İNDİR

Yayımlanma Tarihi : 30/05/2014 17:30

Konu :İdaremiz araç parkında bulunan 3 (üç) adet binek araç ile İl Özel İdaresi tarafından kullanım dışı bırakılan santrafüjlü dinamo ve kamyon damperlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesine pazarlık usulü (açık arttırma) ile satış işi;

İLANI İNDİR

Yayımlanma Tarihi : 20/05/2014 16:30

 
Konu : İdaremize ait Kilis İli Merkez İlçe Yavuzlu köyünde bulunan taşınmazlara ait işyerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51/g maddesi pazarlık usulü (açık arttırma usulü) kiraya verilmesi işi

İHALE İLANI İNDİR

Yayımlanma Tarihi : 02/05/2014 17:30

Konu : Dy.İlt -Hisar Köyü ve Tahtalı Duruca Köyleri arası menfez yapım işi, Gülbaba ve Hisar Köylerine yapılacak olan Terfi Binası ve ENH işi ve Coğrafi Bilgi Sistemi Alım işi

İHALE İLANI İNDİR

Yayımlanma Tarihi : 30/04/2014 17:30

Konu : Osmaniye İli Düziçi İlçesi Kuşcu Köyü Mevkiinde bulunan; işletme hakkı Osmaniye İl Özel İdaresine ait olan; Haruniye kaplıca suyu (termal su) ile Haruniye Kaplıcaları ve Berke Barajı Sosyal Tesislerinin tamamının işletme hakkının 21 yıllığına devir ve Haruniye Kaplıcaları ve Berke Barajı Sosyal Tesislerinde bulunan mülkiyeti Osmaniye İl Özel İdaresine ait demirbaş, müştemilat ve tefrişatın satış ihalesi

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ İLANI İNDİR.doc

Yayımlanma Tarihi : 10/04/2014Saat : 11:08

Konu : Asfalt Mıcır ve Temel Malzemesi Alım İşi

MICIR İLANI İNDİR

Yayımlanma Tarihi : 04/04/2014Saat : 16:08


Konu : Kilis Merkez İlçe ve Bağlı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Koruge boru ve fitings malzemesi alım işi

ÇEŞİTLİ EBATLARDA KORUGE BORU VE FİTİNGS MALZEME ALIMI İŞİ İNDİR.docx

Yayımlanma Tarihi : 05/02/2014Saat : 16:08


Konu : Akaryakıt, kalorifer yakıtı, ısı transfer yağı ve madeni yağ satın alınacaktır
Kilis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

AKARYAKIT, KALORİFER YAKITI, ISI TRANSFER YAĞI VE MADENİ YAĞ SATIN ALIMI İHALE İLANI İNDİR.docx

Yayımlanma Tarihi : 04/02/2014 Saat : 23:54


Konu : Yedek parça satın alınacaktır - Kilis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

YEDEK PARÇA SATIN ALMA İHALE İLANI İNDİR .docx

Yayımlanma Tarihi : 04/02/2014 Saat : 23:48


Konu :Rize İl Özel İdaresi demirbaşlarına kayıtlı iken kayıtlardan düşülen araç, makine ve teçhizat ile çeşitli evsafta hurda demir ile birlikte, 18/02/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 2'nci maddesiyle getirilen düzenleme kapsamında vatandaşlarca İl Özel İdaresine bedelsiz olarak teslim edilen hurda araçlar

İlan rize İNDİR.pdf
Rize İhale İlanı Resimler İNDİR.pdf

Yayımlanma Tarihi : 26/11/2013 Saat : 10:10


Konu :Kilis Merkez İlçe ve Bağlı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Gülbaba Köyü kanalizasyon yapım işi

İLANI İNDİR

 
Yayımlanma Tarihi : 28/10/2013 Saat : 11:05


Konu :Kilis Merkez İlçe ve Bağlı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Çangallı Köyü kanalizasyon yapım işi

İLANI İNDİR

 
Yayımlanma Tarihi : 28/10/2013 Saat : 11:00

Konu :

Merkez ilçe Arpakesmez - İnanlı , Ceritler - Göktaş , Dy.İlt - Buğdaylı - Güneşli - Mağaracık , Dy.İlt - Tahtalı - Doğançay , Karamelik - Bayramlı ve Musabeyli İlçesi Dy.İlt - Hasancalı Köyleri arası 2. kat asfalt Sathi Kaplama yapım işi .İLANI İNDİR

 
Yayımlanma Tarihi : 07/10/2013 Saat : 10:00


Konu :Sabanlı Köyü 12 Derslikli Ortaokul Yapım İşi
Kilis il özel idaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İLANI İNDİR.docx

 
Yayımlanma Tarihi : 03/10/2013 Saat : 15:13
 

Konu :Mağaracık İlkokulu 2 Derslik Yapım İşi
Kilis il özel idaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İLANI İNDİR.docx

 
Yayımlanma Tarihi : 03/10/2013 Saat : 15:12
 

1-Konu :Merkez ilçe Arpakesmez - İnanlı , Ceritler - Göktaş , Dy.İlt - Buğdaylı - Güneşli - Mağaracık , Dy.İlt - Tahtalı - Doğançay , Karamelik - Bayramlı ve Musabeyli İlçesi Dy.İlt - Hasancalı Köyleri arası 2. kat asfalt Sathi Kaplama yapım işi ve Elbeyli İlçesi Dy.İlt - Selmincik - Karaçağıl - Yenideğirmen - Kılcan , Elbeyli İmar sınırı - Aşağıbeylerbeyi - Bitkıran - Dy.İlt , Erikliyayla - Kalbursait , Havuzluçam - Akçağıl , Karacurun - Kurutepe , Musabeyli İlçesi Fırlaklı - Geçitboyu , Yuvabaşı - Tokaçgemliği , Yatağan - Kocalar , Kızılkent - ortaoba , Gövceli - Hüseyinoğlu , Polateli İlçesi Başmağra - Köy Geçişi , Polatbey - Köy Geçişi , Polatbey Köyü Ömercik Kav. - Ömercik köyleri arası 1. Kat asfalt kaplama yol işi

İLANI İNDİR.docx

Yayımlanma Tarihi : 23.09.2013 - Saat :17:00

Konu : Kilis İli Muhtelif Köy Menfez yapım İşi
İlanı İndir.docx

Yayımlanma Tarihi : 27/06/2013

 

Konu : Kilis Merkez ve Diğer İlçelerine Bağlı Köy Yoları Sathi Kaplama Yapılması Hizmet alım işi
İLAN İNDİR.docx

Yayımlanma Tarihi : 14/06/2013


Konu : Asfaltlık Mıcır Ve Temel Malzemesi Alım İşi
İlanı İndir.docx


Yayımlanma Tarihi : 14/06/2013

 

Konu : Sondaj İlanı

SONDAJ İLANI.docx

Yayımlanma Tarihi : 14/05/2013

Konu : Büz Boru İlanı

BÜZ BORU İLANI.docx

Yayımlanma Tarihi : 14/05/2013


Konu : ELBEYLİ İLÇESİ BEŞİRİYE KÖYÜ KONTEYNIR KENT MARKET KİRALAMA İHALE İLANI

Beşiriye Market-İhale ilanı.doc

Yayımlanma Tarihi : 02/05/2013Konu : ÇEŞİTLİ EBATLARDA PVC TEMİZ SU BORUSU,KORUGE BORU VE FİTİNGS MALZEME ALIMI İŞİ

ÇEŞİTLİ EBATLARDA PVC TEMİZ SU BORUSU,KORUGE BORU VE FİTİNGS MALZEME ALIMI İŞİ.docx

Yayımlanma Tarihi : 16/04/2013


Konu :Asfalt Plenti Tesisi Yapım işi

Plent İlanı.doc

Yayımlanma Tarihi : 11/03/2013


Konu :Kilis Tarihi Çatom Binası Restorasyonu Yapım İşi

Kilis Tarihi Çatom Binası Restorasyonu Yapım İşi İNDİR.pdf

Yayımlanma Tarihi : 30/11/2012


Konu : Kilis Tarihi ÇATOM Binası Restorasyonu Yapım İşi


Tarihi ÇATOM Restorasyon Yapım İşi İhalesi İNDİR.docx

Yayımlanma Tarihi : 18/10/2012


Konu :Kilis İli Polateli İlçesi Asfalt Sathi Kaplama yapımİşi

İHALE İLANI - POLATELİ.İNDİRpdf

Yayımlanma Tarihi : 11/10/2012


Konu :Kilis İl Özel İdaresi Beton ve Betonname Büz Boru


İhale İlanı İNDİR.doc

Yayımlanma Tarihi : 10/10/2012


Konu : Kilis İl Özel İdaresi Büz Boru Alım İşi


İHALE İLANI.İNDİRdocx

Yayımlanma Tarihi : 10/09/2012 
 


 


 
Kilis İl Özel İdaresi - Web Master Serkan SAYAOĞLU
 e-Posta : ozelidare@kilisozelidare.gov.tr
KİLİS İL ÖZEL İDARESİ
ÖNCÜPINAR MAHALLESİ TİBİLEVLERİ YANI ÇEVRE YOLU ÜZERİ
 ÖZEL İDARE GSM : 0536 382 26 00 - 0348 813 99 68 - 69 / Fax : 0348 813 26 95
Tüm Hakları Saklıdır © 2016