Misyonumuz


Yasayla belirlenen mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında diğer kurumlarla olan hizmet çakışmalarını en aza indirerek kurum kaynaklarını öncelikli olarak eğitim, sağlık, sosyal yardım, kültür ve tarım sektörlerine tahsis etmektir. Böylece bu alanlardaki sorunları önemli ölçüde çözmek ve halkın mutluluğunu sağlamak temel amacımızdır. Bunun dışında yasayla belirlenen diğer görev alanlarındaki hizmetleri eşitsizlik ve adaletsizlikleri ortadan kaldırarak verimli ve etkili bir şekilde halkın yararına sunmaktır.

Kilis'te, kişi ve kuruluşların beklentileri yönünde, stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini katılımcılık, etkinlik, saydamlık, şeffaflık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek, bu bağlamda;
º Kilis İlinin stratejik plan kapsamındaki hedeflere ulaşılması doğrultusunda çalışmalar yapmak ve uygulamak;
ºYeni yönetim modelleri (örneğin kalite yönetimi, stratejik planlama ve yönetim ve performans yönetimi) ile misyon ve politikalarını sürekli geliştirmek;
º Bilgi tabanlı toplum düzeni geliştirilmesi doğrultusunda ili dinamik ve rekabet gücü yüksek bir merkez haline getirmek ve halkın yaşam kalitesini ile refahını yükseltmek;
ºKırsal ve kentsel kesimler arasındaki gelişmişlik farkını en aza indirerek Kilis'in ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel ve teknolojik boyutlarda gelişmesi, kalkınması, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilir duruma gelmesi için yatırım ve hizmet ihtiyaçlarını planlamak ve uygulamak;
º Ulusal politikalarla uyumlu bir şekilde Kilis'i Avrupa Birliği ile entegrasyona hazır hale getirmektir.


 


 


 
Kilis İl Özel İdaresi - Web Master Serkan SAYAOĞLU
 e-Posta : ozelidare@kilisozelidare.gov.tr
KİLİS İL ÖZEL İDARESİ
ÖNCÜPINAR MAHALLESİ TİBİLEVLERİ YANI ÇEVRE YOLU ÜZERİ
 ÖZEL İDARE GSM : 0536 382 26 00 - 0348 813 99 68 - 69 / Fax : 0348 813 26 95
Tüm Hakları Saklıdır © 2016