İLKEMİZ


Kilis İl Özel İdare Kurumu çalışanlarına rehberlik etmek ve halkımızın beklentilerine karşılık vermek üzere on temel ilke belirlemiştir.
1. Liderlik ve öncülük etme.
2. Dürüstlük ve güvenilirlik.
3. Şeffaflık.
4. İş ve çalışma ahlakı.
5. Kalite bilincine sahip olma ve kalite duyarlılığı.
6. Titizlik ve özen.
7. Zamanındalık ve sürelere uyum.
8. Kaynakların tahsisinde önceliklere göre hareket etme.
9. Her bakımdan eşitlik ve adalet.
10. Verimlilik ve etkililik.
İlkelerimiz tutum, davranış ve düşünce biçimimizi yansıtır. İlkelerimiz vatandaşlarımıza karşı aynı zamanda taahhütlerimizdir. Tüm personelimiz ilkelerimiz konusunda eğitilmişler ve bu ilkelere göre hareket etmeleri için duyarlılık geliştirme eğitimlerine alınmışlardır. Planlı çalışma dönemine girilmekle birlikte ilkeler üzerindeki duyarlılığımız da artmıştır.
•Stratejik yatırım planında öngörülen yatırım ve hizmetlerin belirlenmesinde,planlamasında, uygulanmasında ve denetlenmesinde katılımcılık ilkesine bağlı kalınacaktır.
•Kamusal yatırımlarda mevzuatlara ve tasarruf tedbirlerine uyulacaktır. Yatırım ve hizmetlerin ihale sürecinden teslim alınma sürecine kadar olan her kademesinde mevzuata uygunluk aranacak, kamunun ve halkın menfaatleri göz önünde tutulacaktır.
• İlçelerin, beldelerin ve köylerin her türlü yatırım ve hizmet ihtiyacı giderilmek suretiyle bu alanlarda işsizlik ve göçün önüne geçecek yatırım ve hizmetlere öncelik verilecektir.
•Kamusal bilgilendirme yapılarak yatırım ve hizmetlerde şeffaflık sağlanacaktır. Stratejik yatırım planı ile ilgili tüm süreçler ve sonuçlar kamu ile paylaşılacaktır.
•Fiziksel altyapılar çağın gerektirdiği standartlarda ve amaca hizmet edecek şekilde projelendirilecek ve uygulanacaktır.
•İl Özel İdaresi kaynakları ile yalnızca fiziki nitelikli yatırımlar değil, hizmet sunumunun kalitesini artıracak yatırımlar da desteklenecektir.
•Nüfusun yoğun olduğu bölgelerde kamusal yatırımlara daha fazla ağırlık verilecektir. Hizmet ve yatırım yapılacak alanlardaki nüfus yoğunluğu, üretim gücü ve potansiyeller önemli seçilme kriteri olacaktır.
•Kamusal kaynakların Planlanması, kullanılması ve denetlenmesinde teknoloji gelişmelerden faydalanılacak, bu konuda İl Özel İdaresi, diğer kuruluşlar ile sürekli irtibat halinde olacaktır.
•Sektörel olarak Kilis İl Özel İdaresi yatırım ve hizmetlere ilişkin temel amaçlarını ve politikalarını belirlemiştir. Bu amaç ve politikalara uygun olmayan projeler desteklenmeyecektir

 


 


 
Kilis İl Özel İdaresi - Web Master Serkan SAYAOĞLU
 e-Posta : ozelidare@kilisozelidare.gov.tr
KİLİS İL ÖZEL İDARESİ
ÖNCÜPINAR MAHALLESİ TİBİLEVLERİ YANI ÇEVRE YOLU ÜZERİ
 ÖZEL İDARE GSM : 0536 382 26 00 - 0348 813 99 68 - 69 / Fax : 0348 813 26 95
Tüm Hakları Saklıdır © 2016